Voľne dostupné články

BLOG

Počítanie s dátumami

Viete o tom, že Vema nám pridala šikovného pomocníka, ktorý vie bleskovo pracovať s dátumami? Predstavím vám ho v tomto článku.     Dátumy všade okolo nás Pri každodennej práci sa často dostávame do situácie, kedy potrebujeme urobiť výpočet s dátumom napr....

Najnovšie články

Výstupné súbory v aplikácii Vema Mzdy

Výstupné súbory v aplikácii Vema Mzdy

Počas bežnej práce v aplikácii Vema Mzdy sa najčastejšie stretávame s formulármi, ktoré uchovávajú rôzne údaje o jednotlivých zamestnancoch. Formuláre poznáme podľa toho, že sú očíslované a majú aj skrátený názov v tvare Fn. Ako príklad poslúžia F1, F50 alebo F47....

preèítajte si viac
Nepravidelný príjem pri rodičovskej dovolenke

Nepravidelný príjem pri rodičovskej dovolenke

Zamestnankyňa počas čerpania materskej dovolenky zároveň pracuje aj na dohodu. Po prechode na rodičovskú dovolenku sa jej odmena neočakávane zmení na nepravidelný príjem. Čo sa stalo? Narazili sme na chybu aplikácie? Alebo ide len o nesprávne zadanie špeciálneho...

preèítajte si viac

Registrujte sa!

Veľkým elánom pripravujeme obsah Vema Akadémie.

Zaregistrujte sa, aby ste sa mohli prihlásiť medzi prvými!