Zákon o minimálnej mzde stanovuje, že ak by zamestnanec dostal nižšiu mzdu, než je minimálna, zamestnávateľ musí jeho mzdu dorovnať tzv. doplatkom do minimálnej mzdy. Aplikácia Vema Mzdy sleduje spomínané ustanovenie, a v prípade potreby automaticky vygeneruje tento doplatok tak, aby zamestnancovi bola vyplatená aspoň minimálna mzda. Prečo sa  potom v niektorých prípadoch stáva, že zamestnanec nedostane minimálnu mzdu ani s doplatkom? Jednu z možných príčin vám ukážem z pohľadu riešenia konkrétnej požiadavky zo Zákazníckej podpory DataWex.

Zárobok je menší než minimálna mzda

Mzdárka reklamuje nesprávny výpočet doplatku do minimálnej mzdy v programe. Vždy, keď zamestnancovi vyplatíme náhrady (dovolenka, návšteva lekára), jeho mzda je nižšia, než zákonom stanovených 580 €. Našli sme chybu v aplikácii, alebo sme niečo nezohľadnili pri kontrolnom výpočte?

Čo ukazuje výplatný lístok?

Povieme si niečo o konkrétnom prípade. Zamestnanec pracujúci  vo verejnej správe je odmeňovaný podľa zákona 553/2003 Z.z. Výška jeho tarifného platu je stanovená zaradením do platových tried a platových stupňov, v závislosti od druhu vykonávanej práce a počtu rokov odbornej praxe.

Pozrime sa najprv, ako sa spomínaný problém prejaví na výplatnom lístku zamestnanca?

  1. Zamestnanec má tarifný plat 572 €, čo je menej, než je aktuálna minimálna mzda (580 €). Nie je to nič neobvyklé, lebo tabuľky v najnižších triedach zaradenia určujú tarifný plat nižší, než je aktuálna minimálna mzda.
  2. Zamestnancovi boli vyplatené náhrady za čerpanie dovolenky a za návštevy u lekára.
  3. Program vypočítal doplatok do minimálnej mzdy vo výške 6,09 €.
  4. Hrubá mzda zamestnanca vo výške 578,10 € je skutočne nižšia, než je aktuálne platná hodnota minimálnej mzdy.

Z výplatného lístku vidíme (bod 3), že program reagoval na situáciu, že zamestnanec má nižšiu mzdu, než je minimálna a vypočítal mu doplatok. Ale prečo nevypočítal správnu výšku doplatku? Dôvod nájdeme v znení zákona.

Zákon hovorí, že…

Podľa  § 118 ods. 2 Zákonníka práce sa náhrady nepovažujú za mzdu. Do porovnávanej sumy hrubej mzdy zamestnanca sa preto nemôžu zahrnúť.

Bližšie informácie o započítaných a nezapočítaných mzdových zložkách pri určení doplatku do minimálnej mzdy nájdete na stránke https://bit.ly/doplatok-min-mzda.

Kontrolný výpočet

A teraz sa pozrime, ako vypočítame uvedenú hodnotu doplatku 6,09 €! Krátky pohľad na ďalšie čísla na výplatnom lístku:

  1. Tarifný (aj funkčný) plat zamestnanca je 572 €. Jeho fond pracovnej doby v sledovanom mesiaci je 21 dní tj. 21 * 7,5 = 157,50 hod. Zamestnanci vo verejnej správe majú štandardný pracovný čas 37,5 hodín v týždni, 5 pracovných dní. Z toho vychádza priemerne 7,5 hodín za deň.
  2. Zamestnanec v mesiaci odpracoval 16 dní a 120 hodín.
  3. Za odpracovanú dobu dostal časovú mzdu 435,81 € (572 : 157,50 * 120 = 435,81). Pomerná časť minimálnej mzdy za 120 hodín bude 580 : 157,50 * 120 = 441,90 €.
  4. Rozdiel medzi časovou mzdou za minimálnu mzdu a jeho dosiahnutou časovou mzdou je 441,90 – 435,81 = 6,09 €.

Náš výpočet dáva rovnaký výsledok, aký vidíme na výplatnom lístku. To znamená, že výška doplatku do minimálnej mzdy určená programom je správna. V konečnom dôsledku s kľudným svedomím môžeme uzavrieť aj tento prípad – Vema znovu počítala správne a v súlade so zákonom.

Záver

V tomto prípade sme sa mohli presvedčiť o tom, že samotná existencia inštitútu minimálnej mzdy nezaručuje, že zamestnanec ju za každých okolností aj dostane. Do hry vstupujú aj iné zákony a predpisy.

Náhrady vyplácame vo výške aktuálneho priemeru a môžu byť aj nižšie, než je minimálna mzda. Výsledkom potom môže byť aj to, že mesačná mzda zamestnanca nedosiahne zákonom stanovenú hodnotu minimálnej mzdy.

Odneste si z tohto článku poučenie, že mzda sa vypláca za odpracovanú dobu, a minimálna mzda je stanovená za čas výkonu práce. A nezabudnite ani na to, že existuje niekoľko mzdových zložiek, ktoré sa nezapočítajú do porovnania dosiahnutej mzdy zamestnanca s minimálnou mzdou.

Prečítajte si aj ďalší zaujímavý prípad, ktorý som analyzoval v článku Môžu byť náhrady nižšie, než je minimálna mzda?

Vzdelávajte sa so mnou!

Páčil sa vám tento článok? Potom nenechajte ujsť ďalšie podobné v budúcnosti. Kliknite na tlačidlo a budete medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách!