Vyberte stranu
Článok 1 z 2 v seriáli Práca s neaktívnymi zamestnancami

Každým rokom používania aplikácie Vema Mzdy narastá počet zamestnancov, ktorí už nie sú u vás v pracovnoprávnom vzťahu (PPV). Napriek tomu z rôznych dôvodov stále figurujú v databáze.

Markantne sa táto situácia prejavuje v tých organizáciách, kde sa často prijímajú zamestnanci na dohodu na rôzne jednorazové a sezónne práce. V dôsledku toho počet evidovaných zamestnancov bez PPV môže niekoľko násobne prevýšiť počet aktívnych zamestnancov.

Kto je aktívny zamestnanec?

Za aktívnych považujeme zamestnancov, ktorím aspoň jeden deň v mesiaci spracovania trvá pracovný pomer.

Záznamy  „neaktívnych“ zamestnancov postupne znižujú čitateľnosť a prehľadnosť jednotlivých formulárov. Zamestnancov, ktorí u vás nepracujú už niekoľko rokov, môžete vymazať alebo ich presunúť do evidencie bývalých zamestnancov. Ak tak nechcete urobiť, a predsa len by ste potrebovali mať v tom prehľad, Vema vám ponúka ďalšie riešenia:

  1. Farebné rozlíšenie neaktívnych zamestnancov – neaktívne osobné čísla zostanú v databáze. Pri práci vo formulároch sú viditeľné, ale v dátovom editore majú odlišnú farbu písma alebo pozadia v tabuľke.
  2. Filtrovanie neaktívnych zamestnancov – neaktívne osobné čísla zostanú v databáze, len pri práci vo formulároch sa nezobrazia.

V tomto článku vám ukážem ako môžete zafarbiť záznamy neaktívnych zamestnancov v dátovom editore.

Filtrovanie neaktívnych zamestnancov je popísané v samostatnom článku.

Farebné rozlíšenie

Takto vyzerá štandardné zobrazenie formulára F5:

Formulár F5 bez fabenia

Z pohľadu na tento zoznam ani netušíme, ktorý zamestnanec má a ktorý nemá aktívny pracovný pomer.

Zafarbením záznamov neaktívnych zamestnancov získame okamžitý prehľad o tom, či zamestnanec má alebo nemá pracovný pomer v spracovávanom mesiaci v jednotlivých činnostiach. Po nastavení farebného zobrazenia pre neaktívnych zamestnancov sa formulár zmení nasledovne:

Formulár F5 - farebné záznamy

Ďalší obsah sa zobrazí len prihláseným členom Vema Akadémie. Ak chcete zobraziť skrytý obsah, staňte sa členom Vema Akadémie alebo prihláste sa.

Záver

Tento krátky článok ukázal len jednu z možností, ako využiť štandardnú funkciu dátového editora  – farbenie záznamov podľa ľubovoľnej podmienky. Podobne môžete pripraviť ďalšie farbenia napríklad v Ekose farebne rozlíšiť faktúry po splatnosti, nezaúčtované doklady a pod. V PAM nám nič nebráni napríklad farebne označiť dôchodcov. Stačí k tomu poznať tie funkcie editora, ktoré to umožňujú.

Prečítajte aj ďalší článok v tejto téme o tom, ako a prečo schovať záznamy neaktívnych zamestnancov.

 

Titulné foto by Mario Gogh on Unsplash

Navigácia seriálovSchovajte neaktívnych zamestnancov v tabuľkách >>