Dvojica S08 v Exceli a Okamžité zaúčtovanie miezd OZM

Naše inteligentné excelovské aplikácie = Vaši usilovní pomocníci pri analýze mzdových nákladov 

 

Získajte pomocníka, ktorý:

 • za 1 minútu poskytne spoľahlivé podklady pre zaúčtovanie mzdových nákladov z Vema PAM

 • sprehľadní komplikované viaczdrojové financovanie miezd

 • zbaví vás frustrácie zo zdĺhavého manuálneho rozpočítania miezd a odvodov

 • uvoľní vám čas pre užitočnejšie a príjemnejšie zážitky

Konečne pomoc v práci!

Predstavujeme vám Vašich budúcich najlepších pomocníkov pre analýzu mzdových nákladov!

S08 v Exceli – funkcie, z ktorých budete unesená
S08 aplikácia
Okamžité zaúčtovanie miezd OZM – analýza, o ktorej sa len sníva
Okamžité zaúčtovanie miezd
Všetky naše aplikácie sú inteligentné pracovné zošity Excelu obsahujúce programový kód. Tento kód je zodpovedný za automatickú aktualizáciu obsahu tabuliek z databázy Vema PAM. Ak o tomto fungovaní chcete vedieť viac, kliknite na gombík nižšie.

Spoznajte, čo dokáže naša S08-čka!

Istotne budete zdieľať náš názor, že zostava S08 vo Vema PAM je najfrekventovanejšie používanou zostavou všetkých mzdárok. Keď si túto zostavu mesiac čo mesiac vytlačíte, prácu nad ňou určite začínate s veľkým povzdychnutím a pravítkom v ruke. Poďme sa na to pozrieť spolu, na aké komplikácie narazíte pri práci s papierovou zostavou.

Nevýhody klasickej zostavy S08:
 1. Papierová forma je veľmi nemotorná a neprehľadná.
 2. V zložitejších organizačných štruktúrach má desiatky strán.
 3. Požiadavka na zmenu sledovaného obdobia vyžaduje novú zostavu.
 4. Medzisúčty sa stratia v záplave čísiel.
 5. Export zostavy do Excelu zachová všetky nevýhody papierového výstupu.
 6. Export zostavy je nepoužiteľný pre ďalšie analýzy, lebo obsahuje medzisúčty.
Zostava S08
Výhody S08 v Exceli:
 1. Automatický export vstupných údajov z Vema PAM.
 2. Nastavenie zobrazovaného časového intervalu na jedno kliknutie.
 3. Jednoduchý prechod na ďalšie pracovisko výberom zo zoznamu.
 4. Vizuálne rozlíšenie súčtových a detailných informácií.
 5. Umožňuje zobraziť len nákladové položky.
S08 v Exceli viac mesiacov
S08 v Exceli viac mesiacov

Pozrite sa bližšie na to, čo ponúka aplikácia S08 v Exceli. Uvidíte, že Vaše možnosti sú neobmedzené!

Analyzujte si mzdové náklady v časovom období až 24 mesiacov! Môžete označiť jeden mesiac alebo aj súvislé obdobie niekoľkých mesiacov.»»

Obdobie

Jedným kliknutím vyberte pracoviská alebo finančné zdroje, na ktoré ste zvedavá.⇓⇓

Filtre

Mzdové zložky sú krásne členené do 3 úrovní, pričom detail zobrazenia zmeníte len stlačením tlačidla na myši.⇓⇓

Hierarchia mzdových nákladov

Všimnite si, že odvody na zdravotné poistenie sú rozdelené na jednotlivé poisťovne. 🙂

Ako bonus dostanete hárok s názvom Porovnanie s predchádzajúcim rokom. Môžete si tu sledovať zmeny v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku.»»

Porovnanie rokov

Presvedčte sa sami aká jednoduchá je aktualizácia údajov. Vaša úloha je skoro rovnaká ako spustiť toto video nižšie – len jedno kliknutie.

Šikovnou S08-čkou nekončíme, ale práve začíname. Pripútajte sa!

Aplikácia OZM – Okamžité zaúčtovanie rozpočtu miezd pre školstvo (MŠ, ZŠ, SŠ)

Podklady zaúčtovania miezd za 1 minútu!

Ak sa vám zapáčila S08 v Exceli, tak si predstavte aplikáciu, ktorá by vytvorila podklady potrebné pre finančnú učtáreň na jedno kliknutie. Je to neuveriteľné?! Dokážeme vám to v aplikácii OZM, v ktorej sú prehľadne členené mzdové náklady do skupín podľa finančných zdrojov ako aj funkčnej klasifikácii.

Aplikácia OZM vám umožní:

Aplikácia OZM vám umožní:

  automatickú aktualizáciu údajov – odpadá ručné prepisovanie čísiel do Excelu
✓  detailný pohľad na jednotlivé účty pri čerpaní rozpočtu – zamotané hľadanie čísiel v riadkoch sa stáva minulosťou
  možnosť zobraziť súčty na skupinu rozpočtových položiek (610, 620, 630) – kalkulačku môžete rovno založiť hlboko do šuflíka
  členenie podľa zdrojov a funkčnej klasifikácii – už žiadne neprehľadné blúdenie v dátach
  rozúčtovanie podľa zdravotných poisťovní – zabudnite na pracnú kalkuláciu podľa mesačných výkazov

  automatickú aktualizáciu údajov – odpadá ručné prepisovanie čísiel do Excelu

✓  detailný pohľad na jednotlivé účty pri čerpaní rozpočtu – zamotané hľadanie čísiel v riadkoch sa stáva minulosťou

  možnosť zobraziť súčty na skupinu rozpočtových položiek (610, 620, 630) – kalkulačku môžete rovno založiť hlboko do šuflíka

  členenie podľa zdrojov a funkčnej klasifikácii – už žiadne neprehľadné blúdenie v dátach

rozúčtovanie podľa zdravotných poisťovní – zabudnite na pracnú kalkuláciu podľa mesačných výkazov

Prekvapená žena
Aplikácia má 2 hárky:
 • Čerpanie rozpočtu – sú tu zahrnuté všetky informácie potrebné k zaúčtovaniu miezd na rozpočtové položky.

 

 • Účtovný predpis – nájdete tu súhrnnú tabuľku s účtovným predpisom.

Aplikácia má 2 hárky:

 • Čerpanie rozpočtu – sú tu zahrnuté všetky informácie potrebné k zaúčtovaniu miezd na rozpočtové položky.

 • Účtovný predpis – nájdete tu súhrnnú tabuľku s účtovným predpisom.

Obsah Čerpania rozpočtu:

Obsah Čerpania rozpočtu:

Časový filter – slúži na nastavenie sledovaného obdobia.

Funkčná klasifikácia – tvorí stĺpce tabuľky. Povie, v akej oblasti ste minuli peniaze (základná škola, ŠKD, jedáleň…).

Finančný zdroj – tvorí záhlavie skupiny riadkov s ekonomickou klasifikáciou. Uvádza zdroje financovania (štátny rozpočet, vlastné zdroje, projekty…) jednotlivých mzdových zložiek.

Ekonomická klasifikácia – je uvedená v riadkoch tabuľky a členená do jednotlivých skupín. Informuje, na čo ste minuli peniaze (tarifný plat, príplatky, poistné do zdravotných poisťovní…).

Celkové súčty za riadky (zdroj a ekonomická klasifikácia) ako aj za stĺpce (funkčná klasifikácia).

Čerpanie rozpočtu
Účtovný predpis obsahuje:

Účtovný predpis obsahuje:

Obsahuje zoznam účtov, ktoré používame na zaúčtovanie miezd. Nájdeme tu všetky súvahové a nákladové účty, na ktorých účtujeme mzdové náklady organizácie (napr.: 331, 336, 472, 521).

Umožňuje účtovať všetky tri zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu na samostatnom analytickom účte.

 

 

Pre lepšie pochopenie si pozrite aj naše videá o tejto aplikácii.

 Pre lepšie pochopenie si pozrite aj naše videá o tejto aplikácii.

Účtovný predpis

Skončite s ručným spracovávaním údajov!

Pripravte si podklady pre zaúčtovanie miezd za 1 minútu so 100% presnosťou!

Tak už vidíte aké jednoduché je mať dokonalý prehľad o mzdových nákladoch organizácie. 

Vyberte si produkt, ktorý vás najviac chytil za srdce!

Aplikácie, ktoré nemajú obdobu na trhu môžu byť vaše za bezkonkurenčné ceny. Platíte raz a používate navždy.

Možno chcete len jednu aplikáciu a možno len druhú. Každopádne najlepšie pochodíte s oboma 🙂

Možno chcete len jednu aplikáciu a možno len druhú. Každopádne najlepšie pochodíte s oboma 🙂

Páčia sa vám aplikácie, ale rozpočet vám nedovolí naraz zaplatiť tento objem peňazí? Myslíme aj na vás! 

Riešením sú pravidelné platby po dobu používania aplikácie. Pozrite si podmienky, ktoré určite odobrí aj tá vaša organizácia a ochotne zaplatí každý šéf.

Znižujeme náklady!

Potrebujete ďalšie informácie?

Pozrite si najčastejšie otázky zákazníkov v spodnej časti tejto stránky. Ak však budete mať pocit, že ste svoju odpoveď ani potom nedostali, tak nám píšte na: pomoc@datawex.sk

Potrebujete ďalšie informácie?

Pozrite si najčastejšie otázky zákazníkov v spodnej časti tejto stránky. Ak však budete mať pocit, že ste svoju odpoveď ani potom nedostali, tak nám píšte na: pomoc@datawex.sk

Tvorca aplikácií Gejza Horváth,  zakladateľ  Vema Akadémie a špecialista na aplikácie Vema.

Autorom aplikácií je Gejza Horváth, dlhoročný obchodný partner Vema Solitea a špecialista na aplikácie Vema. Pre jeho programátorské schopnosti a 30-ročnú prax v tejto oblasti je uznávaným odborníkom na aplikácie Vema PAM a EKOS. Jeho produkty sú bezkonkurenčnou a neoceniteľnou pomocou každej šikovnej mzdárky. 
A ako sa vidí on?

Horváth Géza
Horváth Gejza

“ S Vemou som sa prvýkrát stretol v roku 1992. Od tej chvíle viem, že ich produkty sú funkcionálne aj technicky na vysokej úrovni. Poskytujú používateľom všetky nástroje potrebné k rýchlemu, úspešnému a radostnému vykonaniu ich práce.

Byť úspešnou  mzdárkou alebo účtovníčkou neznamená len dokonale poznať súvisiace zákony a predpisy. Neodmysliteľnou súčasťou rovnice je aj majstrovské ovládanie svojho pracovného nástroja – Vemy. Len symbióza teoretickej prípravy a praktickej zručnosti vás môže posunúť na vyššiu odbornú úroveň.

Mojim cieľom je odovzdať potrebné znalosti každému používateľovi, ktorý túži po odbornom rozvoji. Chcem vám ukázať, že využitím všetkých možností aplikácií Vema môžete efektívne zvládnuť nielen rutinné úlohy, ale aj zložitejšie výzvy. Zároveň chcem dosiahnuť, aby sa váš život zmenil k lepšiemu. Prispieť tak k tomu, aby vaša práca bola zdrojom radosti z úspešnej a dobre vykonanej práce.

Často počujem názor, že Vema je zložitá. S týmto výrokom nemôžem súhlasiť. Zo svojich skúseností všetci vieme, že veci sa zdajú byť zložité len dovtedy, kým ich nespoznáme. Mojim poslaním je zbúrať mýtus, že Vema je zložitá. Najlepšie svoje poslanie viem naplniť tým, že vám odovzdám čo najviac zo svojich skúseností nazbieraných počas mojej 30-ročnej kariéry s Vemou. Vrátiť vám aspoň časť z toho, čo som sa vďaka vám za tú dobu naučil. „

GARANCIA SPOKOJNOSTI

Garantujeme vám, že s našimi aplikáciami budete spokojná. Ak sme sa mýlili, dajte nám to vedieť do 30 dní a my vám vrátime peniaze.

Ako prebieha objednávka?

 • Vyberiete si vami zvolený produkt a kliknete na gombík Stlačte pre objednávku.
 • Otvorí sa formulár pre záväznú objednávku. Zadáte svoje údaje a potvrdíte svoj zámer kliknutím na gombík Záväzne objednávam.
 • Na zadanú emailovú adresu vám obratom príde faktúra v PDF formáte. Vaša objednávka bude definitívna po úhrade faktúry.

Ako môžem platiť?

Faktúru, ktorú obdržíte, jednoducho zaplatíte bankovým prevodom.

Čo ak spracovávam viac organizácií?

Každá organizácia, ktorá chce používať tieto aplikácie, si ich zakúpi v samostatnej objednávke. Vy, ako spracovávateľ, môžete pre nich vytvárať podklady v jednej inštalácii.

Kedy dostanem aplikácie?

Po úhrade faktúry Vám pošleme e-mail, v ktorom Vás vyzveme na voľbu dátumu pre inštaláciu aplikácií.

Je časovo obmedzené používanie aplikácií?

Aplikácie môžete využívať bez akéhokoľvek časového obmedzenia, pokiaľ si zvolíte jednorazovú platbu.

Aké sú technické požiadavky na môj počítač?

Aplikácia je vytvorená ako zošit Excelu obsahujúce makrá. K riadnemu využívaniu všetkých funkcií aplikácie, je bezpodmienečne nutné, aby ste ju spúšťali s Excelom verzie 2013 alebo novšej (2016,2019, Office 365).

Budeme platiť za používanie aj v budúcnosti?

Závisí od formy úhrady za produkty.

 • Jednorazová platba: Ak zaplatíte za produkty celú sumu, tak aplikácie používate bez akéhokoľvek časového obmedzenia.
 • Pravidelné mesačné platby: Pri tejto forme úhrady používate aplikácie po dobu platenia.

Musí užívateľ zadávať do Excelu nejaké informácie?

Nie. Všetky údaje z Vema PAM prenášame do Excelu programovým kódom.

Bude nejaké školenie k aplikáciám?

Aplikácie sa ovládajú jednoduchým spôsobom. Budete potrebovať len niekoľko kliknutí myšou. K aplikáciám existuje video školenie, z ktorého sa ich naučíte ovládať.

Kto dostane bonusový darček Výkladový slovník Vema?

Výkladový slovník Vema dostane každý, kto si objedná Aplikáciu S08 + OZM s jednorazovou platbou.

Jeho obsah si môžete pozrieť na našej webovej stránke: www.vemaakademia.sk

Čo ak nebudem spokojná?

Garantujeme vám, že s našimi aplikáciami budete spokojná. Ak sme sa mýlili, dajte nám to vedieť do 30 dní a my vám vrátime peniaze.

Kto je dodávateľ na faktúre?

Aplikácie fakturuje DataWex s.r.o. prevádzkovateľ vzdelávacej platformy Vema Akadémia. Firma DataWex s.r.o. je obchodným partnerom Vema Solitea, a.s. od roku 2012.

Potrebujem ďalšie informácie. Na koho sa môžem obrátiť?

Ak ste doteraz nedostali odpoveď na svoju otázku, píšte nám na: pomoc@datawex.sk