Prepočet do minulosti vo Vema PAM!

videoškolenie

Prepočet do minulosti vo Vema PAM!

videoškolenie

Po preštudovaní našich materiálov:

 ✓   Ovládnete funkciu Prepočet do minulosti

✓   Zbavíte sa strachu z opráv do minulosti

✓   Rozhodnete sa s istotou o nastavení prepočtu

✓   Získate samostatnosť pri spracovaní miezd

✓   Zvýšite si svoju odbornosť

Vítame vás

 

   Po preštudovaní našich materiálov:

 

✓   Ovládnete funkciu Prepočet do minulosti

✓   Zbavíte sa strachu z opráv do minulosti

✓   Rozhodnete sa s istotou o nastavení prepočtu

✓   Získate samostatnosť pri spracovaní miezd

✓   Zvýšite si svoju odbornosť

Vítame vás

Prepočet miezd do minulosti vyvoláva zimomriavky u mnohých užívateľov aplikácie Vema PAM. Keď príde na radmzdárky tú situáciu často prežívajú ako strastiplnú cestu do neznáma a chytajú aj infarktové stavy.

Prečo vzniká tá úzkosť už len pri pomyslení na opravu miezd do minulosti? 

Mnoho užívateľov sa prepočtu do minulosti bojí, lebo nevedia ako táto funkcia funguje. Mzdárky sa obávajú, že na mzde zamestnanca niečo pokazia. Púšťajú sa do riešenia metódou pokus – omyl s neistým výsledkom.

Zákazníci nám píšu takéto požiadavky plné zúfalstva:

  • Zamestnanec doručil podklady, na základe ktorých mu od začiatku roka prináleží vyšší tarifný plat.

  • Zamestnanec nahlásil karanténu z decembra 2020 vo februári 2021.

  • Dostala som rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku po pol roku od jeho vydania.

  • Zamestnanec doniesol potvrdenie o odbornej praxi po dvoch rokoch od nástupu do organizácie.

Všetky požiadavky končia rovnakými otázkami:

 

  • Ako mám správne postupovať?

  • Môžem nastaviť prepočet

  • Určite s tým nič nepokazím

A o búšení srdca pri opravách už ani nehovoríme. Najčastejšou príčinou frustrácie užívateľov z prepočtu do minulosti je, že nepoznajú správny postup pri zadaní opráv. A hneď je dôvod na paniku.

Máte šťastie, lebo Vema PAM poskytuje úplnú podporu pre riešenie tejto úlohy. Zabudovaná funkcionalita reaguje na zadanie do minulosti, vykoná všetky potrebné výpočty a rozdiel premietne do výplaty aktuálneho mesiaca.

Je fakt, že prepočet do minulosti za vás Vema urobí, ale málokto pozná správnu postupnosť krokov. Ani riešenie podľa kolegyne z druhej školy nemusí byť správne. A nie preto, že ste vy alebo ona niečo zameškali. Jednoducho v tejto oblasti doteraz neexistovalo žiadne tematické školenie. Rozhodli sme sa zaplátať túto medzeru v školiacich materiáloch a ponúkame vám možnosť doplniť si svoje odborné znalosti tu a teraz.   

Korekcia miezd vyplatených v minulosti je situácia, na ktorú skôr či neskôr narazí každá mzdárka. Spoznajte preto funkciu Prepočet do minulosti a majte istotu v bezchybnosti výpočtu miezd. Kúpte si naše odborné videoškolenie a my vám ukážeme ako na to.

Predstavte si, že podklady dodané aj s niekoľko mesačným omeškaním vás už nikdy viac neprivedú do zúfalstva. S ľahkosťou zvládnete doteraz pre vás neriešiteľné situácie.

Získané vedomosti vám umožnia:

✓   Zbaviť sa strachu a neistoty z neznáma. Budete sebavedomo postupovať pri prepočte miezd a nič vás nezaskočí.

✓   S istotou sa rozhodnúť o nastavení alebo nenastavení prepočtu. Vďaka tomu vám bude vopred známy dopad vášho zadania.

✓   Jednoducho vysvetliť príčinu každého rozdielu na výplatnej páske zamestnanca.

Pre koho je určené videoškolenie?

 

 

 

 

Videoškolenie je najlepšie riešenie pre tých, ktorí chcú  byť pánom svojho času a vzdelávať sa vtedy, kedy im to najviac vyhovuje. Už si nemusíte značiť do kalendára dátum školenia, už sa nemusíte báť, že vám do toho niečo príde. Jednoducho prispôsobíte dátum školenia sebe a nie opačne.

 

 

 

Čo obsahuje toto videoškolenie:

✓    Trojhodinové videoškolenie v tematike Prepočet do minulosti s neobmedzenou časovou platnosťou pozretí

✓    Poznámky zo školenia v PDF formáte

✓    Voliteľná časť: Praktická dvojhodinová videoukážka o najčastejších prepočtoch do minulosti

Trojhodinové videoškolenie v sebe zahŕňa vyše 40 bodov.  Vyberáme z obsahu:

✓   Čo je prepočet miezd do minulosti?

✓   Ako funguje prepočet?

✓   Ako správne zadám informáciu do minulosti?

✓   Kde a ako sa zobrazia výsledky prepočtu?

✓   Čo sa stane, ak nastavím prepočet?

✓   Čo sa stane, ak nenastavím prepočet?

✓   Koľko mesiacov môžem prepočítať?

✓   Čo sa neprepočíta a prečo?

✓   Musím podať opravné hlásenia na daň, ZP a SP?

Praktická dvojhodinová videoukážka predstavuje zadávanie a fungovanie prepočtu do minulosti na najčastejších praktických príkladoch. Námety čerpáme:

 

✓    z vyriešených požiadaviek Zákazníckej podpory

✓    z osobných konzultácií u zákazníkov

 

Týmto bonusom získate  prístup k riešeniu problémov, v ktorých sa ocitli iní užívatelia. Bude to pre vás perfektná príprava na neočakávané situácie v budúcnosti.

Pre koho je určené videoškolenie?

 

 

Videoškolenie je najlepšie riešenie pre tých, ktorí chcú  byť pánom svojho času a vzdelávať sa vtedy, kedy im to najviac vyhovuje. Už si nemusíte značiť do kalendára dátum školenia, už sa nemusíte báť, že vám do toho niečo príde. Jednoducho prispôsobíte dátum školenia sebe a nie opačne.

 

 

Čo obsahuje toto videoškolenie:

✓    Trojhodinové video školenie v tematike Prepočet do minulosti s neobmedzenou časovou platnosťou pozretí

✓    Poznámky zo školenia v PDF formáte

✓    Voliteľná časť: Praktická dvojhodinová videoukážka o najčastejších prepočtoch do minulosti

Trojhodinové videoškolenie v sebe zahŕňa vyše 40 bodov.  Vyberáme z obsahu:

 

✓   Čo je prepočet miezd do minulosti?

✓   Ako funguje prepočet?

✓   Ako správne zadám informáciu do minulosti?

✓   Kde sa zobrazia výsledky prepočtu?

✓   Čo sa stane, ak nastavím prepočet?

✓   Čo sa stane, ak nenastavím prepočet?

✓   Koľko mesiacov môžem prepočítať?

✓   Čo sa neprepočíta a prečo?

✓   Musím podať opravné hlásenia na daň, ZP a SP?

Praktická dvojhodinová videoukážka predstavuje zadávanie a fungovanie prepočtu do minulosti na najčastejších praktických príkladoch. Námety čerpáme:

 

✓    Z vyriešených požiadaviek Zákazníckej podpory

✓    Z osobných konzultácií u zákazníkov

 

Týmto bonusom získate  prístup k riešeniu problémov, v ktorých sa ocitli iní užívatelia. Bude to pre vás perfektná príprava na neočakávané situácie v budúcnosti.

Mňa sa tento problém netýka!

Príčina korekcie miezd nemusí byť vaše pochybenie. Často sa stáva, že nedostanete včas všetky podklady, prípadne dodané podklady sú neúplné alebo chybné. Stáva sa aj to, že výklad k zákonu vyjde až o niekoľko mesiacov neskôr. A občas môže byť aj chyba v aplikácii, ktorá sa dá korigovať len spätným prepočtom. V každom prípade výsledkom je skutočnosť, že musíte vykonať korekciu miezd vyplatených v predchádzajúcich mesiacoch.

 

 

Buďte pripravená na situácie, ktoré prináša život a kúpte si videoškolenie ešte dnes!

Gejza Horváth, váš sprievodca prepočtom do minulosti

zakladateľ Vema Akadémie a špecialista na aplikácie Vema

Horváth Géza
Horváth Géza
S Vemou som sa prvýkrát stretol v roku 1992. Od tej chvíle viem, že ich produkty sú funkcionálne aj technicky na vysokej úrovni. Poskytujú používateľom všetky nástroje potrebné k rýchlemu, úspešnému a radostnému vykonaniu ich práce.
Byť úspešnou  mzdárkou alebo účtovníčkou neznamená len dokonale poznať súvisiace zákony a predpisy. Neodmysliteľnou súčasťou rovnice je aj majstrovské ovládanie svojho pracovného nástroja – Vemy. Len symbióza teoretickej prípravy a praktickej zručnosti vás môže posunúť na vyššiu odbornú úroveň.
Mojim cieľom je odovzdať potrebné znalosti každému používateľovi, ktorý túži po odbornom rozvoji. Chcem vám ukázať, že využitím všetkých možností aplikácií Vema môžete efektívne zvládnuť nielen rutinné úlohy, ale aj zložitejšie výzvy. Zároveň chcem dosiahnuť, aby sa váš život zmenil k lepšiemu. Prispieť tak k tomu, aby vaša práca bola zdrojom radosti z úspešnej a dobre vykonanej práce.
Často počujem názor, že Vema je zložitá. S týmto výrokom nemôžem súhlasiť. Zo svojich skúseností všetci vieme, že veci sa zdajú byť zložité len dovtedy, kým ich nespoznáme. Mojim poslaním je zbúrať mýtus, že Vema je zložitá. Najlepšie svoje poslanie viem naplniť tým, že vám odovzdám čo najviac zo svojich skúseností nazbieraných počas mojej 30-ročnej kariére s Vemou. Vrátiť vám aspoň časť z toho, čo som sa vďaka vám za tú dobu naučil.

S Vemou som sa prvýkrát stretol v roku 1992. Od tej chvíle viem, že ich produkty sú funkcionálne aj technicky na vysokej úrovni. Poskytujú používateľom všetky nástroje potrebné k rýchlemu, úspešnému a radostnému vykonaniu ich práce.

Byť úspešnou  mzdárkou alebo účtovníčkou neznamená len dokonale poznať súvisiace zákony a predpisy. Neodmysliteľnou súčasťou rovnice je aj majstrovské ovládanie svojho pracovného nástroja – Vemy. Len symbióza teoretickej prípravy a praktickej zručnosti vás môže posunúť na vyššiu odbornú úroveň.

Mojim cieľom je odovzdať potrebné znalosti každému používateľovi, ktorý túži po odbornom rozvoji. Chcem vám ukázať, že využitím všetkých možností aplikácií Vema môžete efektívne zvládnuť nielen rutinné úlohy, ale aj zložitejšie výzvy. Zároveň chcem dosiahnuť, aby sa váš život zmenil k lepšiemu. Prispieť tak k tomu, aby vaša práca bola zdrojom radosti z úspešnej a dobre vykonanej práce.

Často počujem názor, že Vema je zložitá. S týmto výrokom nemôžem súhlasiť. Zo svojich skúseností všetci vieme, že veci sa zdajú byť zložité len dovtedy, kým ich nespoznáme. Mojim poslaním je zbúrať mýtus, že Vema je zložitá. Najlepšie svoje poslanie viem naplniť tým, že vám odovzdám čo najviac zo svojich skúseností nazbieraných počas mojej 30-ročnej kariére s Vemou. Vrátiť vám aspoň časť z toho, čo som sa vďaka vám za tú dobu naučil.

GARANCIA SPOKOJNOSTI

Garantujeme vám, že získané znalosti prispejú k vášmu odbornému rastu. Ak po vzhliadnutí videoškolenia budete mať pocit, že ste nedostali sľúbenú hodnotu, môžete požiadať o vrátenie ceny do 30 dní od doručenia odkazu k videu.

Kto pripravil toto videoškolenie?

Videoškolenie fakturuje DataWex s.r.o. v rámci svojho vzdelávacieho projektu Vema Akadémia. Firma DataWex s.r.o. je dlhoročným obchodným partnerom Vema Solitea, a.s., ktorá poskytuje poradenstvo v oblasti práce s programom Vema.

Ako prebieha objednávka?
  • Vyberte si z ponuky videoškolenie, ktoré vás najviac zaujalo a kliknete na gombík Stlačte pre objednávku.
  • Otvorí sa formulár pre záväznú objednávku. Zadáte svoje údaje a potvrdíte svoje rozhodnutie kliknutím na gombík Záväzne objednávam.
  • Na zadanú emailovú adresu vám obratom príde faktúra v PDF formáte. Vaša objednávka bude definitívna po úhrade faktúry.

Ako môžem platiť?

Faktúru, ktorú obdržíte, jednoducho zaplatíte bankovým prevodom.

Kedy dostanem videozáznam?

Po úhrade faktúry dostanete odkaz, ktorý vás zavedie na stránku s videom.

Každý dostane video aj s praktickým cvičením?

Nie, odkaz na videoškolenie rozšírené o praktické cvičenie obdrží len ten, kto si zakúpi balík s názvom Prepočet do minulosti – PRAKTIK.

Ako dlho budem mať prístup k videu?

Video vám bude sprístupnené na neobmedzený počet vzhliadnutí po dobu jedného roka.

Čo ak nebudem spokojná?

Garantujeme vám, že získané znalosti prispejú k vášmu odbornému rastu. Ak po vzhliadnutí videoškolenia budete mať pocit, že ste nedostali sľúbenú hodnotu, môžete požiadať o vrátenie ceny do 30 dní od doručenia odkazu k videu.

Potrebujem ďalšie informácie. Na koho sa môžem obrátiť?

Ak ste doteraz nedostali odpoveď na svoju otázku, píšte nám na: pomoc@datawex.sk