Viete o tom, že Vema nám pridala šikovného pomocníka, ktorý vie bleskovo pracovať s dátumami? Predstavím vám ho v tomto článku.

 

 

Dátumy všade okolo nás

Pri každodennej práci sa často dostávame do situácie, kedy potrebujeme urobiť výpočet s dátumom napr. zistiť, aký dátum bude o 35 dní, koľko dní uplynulo od určitého dátumu a pod.

Pri hľadaní odpovede na tieto otázky nemusíme okamžite vyťahovať kalendár, stačí sa obrátiť na nástroj, ktorý je súčasťou Klienta V4.

Táto funkcia nie je dostupná vo V5.

V menu Ostatné nájdeme príkaz Počítanie s dátumami.

Pomocník v ponuke

Po potvrdení príkazu sa zobrazí okno pomocníka pre počítanie s dátumami:

Okno pomocníka

Výpočet dátumu do budúcnosti

V prvom riadku s popisom Súčet môžeme zistiť aký dátum bude o daný počet dní, príp. aký dátum bol pred určitým počtom dní. Vypočítajme kedy končí materská dovolenka zamestnankyni, ktorá nastúpi na MD 15.07.2019 (dĺžka MD je 34 týždňov t.j. 238 dní). Zadáme podľa obrázku a vidíme, že MD končí 09.03.2020:

Výpočet dátumu v budúcnosti

Výpočet dátumu do minulosti

Dátum v minulosti vypočítate zadaním záporného počtu dní. Urobíme opačný výpočet: kedy začala materská dovolenka, ak končí 09.03.2020? Zadanie urobíme nasledovne:

Pre výpočet môžete použiť okrem dní aj mesiace a roky. Časovú jednotku si vyberieme v rozbaľovacom zozname:

Výber jednotky

Časový rozdiel medzi dátumami

Často sa stretávame aj s otázkou: koľko dní (mesiacov, rokov) uplynulo medzi dvomi dátumami? Typický príklad je dĺžka zamestnania, praxe a pod. Odpoveď na otázky tohto typu vám poskytne druhá funkcia v riadku Rozdiel medzi. Zadávame dva dátumy: počiatočný a koncový.

Napríklad: vypočítajte ku konci minulého mesiaca, ako dlho pracuje u nás zamestnanec, ktorý nastúpil 01.09.2017?

Počiatočný dátum v tomto prípade bude dátum nástupu a koncový posledný deň minulého mesiaca tj. 30.06.2019. Zadanie a výsledok vyzerá nasledovne:

Časový rozdiel

Výsledok výpočtu sa zobrazí po kliknutí myšou do oblasti výsledku. Uplynulý čas sa vypíše na roky, mesiace a dní.

Tip

Vypočítajte, koľko dní uplynulo od vášho dátumu narodenia!

Zahrnutie koncového dátumu

Prepínač Vrátane koncového dátumu umožňuje nastaviť, či  má byť do výpočtu zahrnutý aj koncový dátum. V našom prípade, ak koncový deň nechceme započítať, výsledok bude o jeden deň menší:

Časový rozdiel

Záver

V tomto článku som vám ukázal šikovného pomocníka, ktorý sa schováva v nenápadnej položky ponuky Klienta. Využívajte ho vždy, keď potrebujete výpočty s dátumom.

Informácie o ďalších užitočných funkciách Vema Klienta nájdete aj v tomto článku.

Titulná fotka by Adam Tinworth on Unsplash