Vyberte stranu

V aplikácii Vema Mzdy pri ukončení pracovného pomeru sa automaticky preplatia náhrady za nevyčerpanú dovolenku. V prípade potreby túto funkciu môžeme úplne potlačiť alebo preplatenie náhrad vykonať až v ďalšom mesiaci. V tomto článku vám ukážem správny postup pri preplatení alebo nepreplatení nevyčerpanej dovolenky pri ukončení pracovného pomeru.

Čo hovorí zákon

§ 116 odsek 3) Zákonníku práce stanovuje povinnosť zamestnávateľa preplatiť náhradu mzdy zamestnancovi za nevyčerpanú časť dovolenky pri ukončení pracovného pomeru. Nesleduje sa pri tom dôvod, prečo zamestnanec nevyčerpal dovolenku.

Dovolenka je prednostne určená na oddych a zotavenie zamestnanca, preto Zákonník práce neumožňuje preplatiť dovolenku za bežný rok. Z toho dôvodu táto možnosť nie je implementovaná ani v aplikácii Vema Mzdy.

Zákonník práce umožňuje preplatiť náhradu za nevyčerpanú dovolenku len v dvoch prípadoch:

  • pri ukončené pracovného pomeru (PPV)
  • ak sa dovolenka nevyčerpá ani do konca nasledujúceho roka

V tomto článku sa bližšie pozrieme na preplatenie náhrad pri ukončení PPV.

Preplatenie dovolenky pri skončení PPV

Vyššie uvedené ustanovenie zákona o preplatení náhrad za nevyčerpanú dovolenku v aplikácii Vema Mzdy je realizované v plnom rozsahu. To znamená, že v mesiaci ukončenia pracovného pomeru náhrada za nevyčerpanú časť dovolenky sa automaticky preplatí.


Ďalší obsah sa zobrazí len prihláseným členom Vema Akadémie. Ak chcete zobraziť skrytý obsah, staňte sa členom Vema Akadémie alebo prihláste sa.

Záver

V tomto článku som vám ukázal niektoré postupy pri ukončení pracovného pomeru v súvislosti s preplatením náhrad za nevyčerpanú dovolenku. Mohli ste sa zoznámiť aj s postupom, ktorý umožní preplatiť nevyčerpanú dovolenku aj v niektorom ďalšom mesiaci po ukončení PPV.

Samostatnú kapitolu tvorí bezprostredný nástup zamestnanca do ďalšieho pracovného pomeru, kde pri nesprávnom zadaní môžeme neskôr naraziť na ťažko riešiteľné problémy.

Credit: Photo by Markus Spiske on Unsplash