Decembrové mzdy obvykle vyplácame v januári ďalšieho roka. Rozpočtové organizácie bežné výdavky (vrátane miezd) hradia z tzv. výdavkového účtu. Tento účet podľa zákona musí mať k 31. decembra nulový zostatok. Preto peniaze určené na výplaty pred koncom roka sa prevedú na tzv. depozitný účet a vyplatenie miezd a odvodov sa realizuje z tohto účtu v januári nasledujúceho roka.

V tomto článku sa naučíte, ako docieliť vo Vema PAM, aby ste výplaty a odvody za december odoslali z depozitného účtu a v ďalších mesiacoch z výdavkového účtu.

Pre tvorbu prevodného príkazu sú potrebné 2 účty:

 1. účet, z ktorého sa peniaze odosielajú
 2. účet, na ktorý sa peniaze odosielajú

V tomto článku sa budem venovať pravidlám, podľa ktorých sa v aplikácii Vema PAM určuje číslo účtu, z ktorého sa peniaze odosielajú.

Bankové účty organizácie

Všetky bankové účty organizácie zadajte v tabuľke TBAN – Bankové spojenie.

V tejto tabuľke odporúčam vyplniť aj položku Funkcia, aby ste sa neskôr ľahšie orientovali pri práci s bankovými účtami.

Hlavný bankový účet

Jeden z účtov uvedených v TBAN musí byť určený ako tzv. hlavný bankový účet. Ten sa zadáva v tabuľke TORG1 – Popis organizácie v položke BANCIS – Bankové spojenie. Za hlavný bankový účet organizácie považujeme ten účet, z ktorého sa bežne odosielajú výplaty a odvody.

Všetky prevodné príkazy sa odosielajú z hlavného účtu organizácie, pokiaľ na mieste zadania zrážky nie je definované inak.

K zmene účtu pre odoslanie výplat stačí v TORG1 zadať iný hlavný účet do položky Bankové spojenie. Táto zmena musí byť vykonaná v stave B. Samotné prevodné príkazy sa generujú funkciou Nápočty ->C.

Ak nesprávne zadaný bankový účet zistíte až v stave C, najprv sa vráťte do stavu B, zmeňte číslo hlavného účtu a opakovane vykonajte prechod do stavu C.

Ďalšie infromácie o jednotlivých stavoch spracovania v aplikácii Vema Mzdy nájdete v tomto článku.

Odoslanie zrážok zamestnanca

Pri zadaní zrážky zamestnanca vždy existuje aj položka BANCIS – Bankové spojenie, v ktorej môžeme určiť, z ktorého účtu organizácie sa daná zrážka má odoslať. Ak všetky prevody odosielate z jedného účtu, položku náš účet nikde nezadávajte – nechajte ju nedefinovanú. Následne sa uplatní vyššie popísané pravidlo, t.j. peniaze sa odošlú z hlavného účtu. Uvediem niektoré formuláre, v ktorých môžu vznikať zrážky:

 • F1 – Časovo nezávislé informácie – zadáva sa odoslanie celej výplaty príp. zálohy na účet zamestnanca
 • F23 – Stále zrážky – všetky zrážky zamestnancom, všetky varianty
 • F81 – Doplnkové dôchodkové sporenie – príspevky zamestnanca i zamestnávateľa na DDS

Napríklad takto zadajte vo formulári F1 odoslanie výplat zamestnancovi na účet:

Odoslanie peňazí za organizáciu

Za organizáciu odvádzame daň, sociálne a zdravotné poistenie, tvorbu sociálneho fondu, prípadne príspevok na DDS. Bankové účty pre odoslanie týchto peňazí sú definované v tabuľke TPRJ Príjemcovia platieb a zadáme ich v TORG3 – Nastavenie prevodných príkazov.

V tejto tabuľke ku každému odvodu môžete zadať číslo nášho účtu, z ktorého bude zaplatený. Samozrejme, ak na to nemáte špeciálny dôvod, aj tu necháte prázdne položky Bankové spojenie.

Postup zadania

V TBAN zadať všetky účty organizácie. Napr. účet číslo 1 je výdavkový, 2 je depozitný.

 1. Počas bežného spracovania v TORG1 máte zadaný hlavný účet číslo 1.
 2. Pri zadaní zrážok držte sa zásady nevyplniť položku Bankové spojenie.
 3. Pri spracovaní decembrovej výplaty pred prechodom do stavu C zmeníme číslo hlavného účtu v TORG1 na hodnotu 2 – depozitný účet.
 4. Vykonáme prechod do stavu C – prevodné príkazy sa vygenerujú z účtu číslo 2.
 5. Vytlačíme prevodné príkazy príp. vytvoríte XML súbor do banky.
 6. Po prechode do januára v TORG1 zmeníte hlavný účet na 1 – výdavkový účet.

Záver

V tomto krátkom návode ste sa mohli naučiť jednoduchý postup, ako vyriešiť odoslanie výplat za december z depozitného účtu vo Vema PAM. Použitím uvedeného spôsobu zadania stačí zmeniť len položku Bankové spojenieTORG1. Následne všetky prevody budú odoslané z nastaveného účtu. Podmienkou správneho fungovania je, aby ste nikde v aplikácii pri definícii zrážky nezadali číslo účtu z ktorého sa odosiela, tj. nevyplníte položku Bankové spojenie.

Vzdelávajte sa so mnou!

Páčil sa vám tento článok? Potom nenechajte ujsť ďalšie podobné v budúcnosti. Kliknite na tlačidlo a budete medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách!