Vyberte stranu
Článok 1 z 3 v seriáli Ukončenie mesiaca

Stavy spracovania A, B a C sú súčasťou aplikácie Vema Mzdy od jej prvej verzie. Veľká časť používateľov ich považuje za formalitu, ktorá je súčasťou ich života s Vemou. Zvláštnu pozíciu má stav C, ktorá je záverečným bodom spracovania miezd. Čo sa odohráva v pozadí pri zmene stavu, na aké chyby môžete naraziť, čo vám umožní a čo vám neumožní pobyt v stave C? O tom je dnešný článok. Čítajte…

Stavy aplikácie PAM

V krátkosti si zopakujme aké stavy používa aplikácia Vema Mzdy na spracovanie výplat?

Postup spracovania miezd v rámci jedného mesiaca môžeme rozdeliť na 3 fázy:

  1. vyplatenie záloh – ak organizácia vypláca zálohy na mzdy
  2. zadanie mesačných podkladov a výpočet mzdy, kontrola výsledkov
  3. vytvorenie sumárnych výkazov – mesačná uzávierka

V aplikácii Vema Mzdy ku každej fáze je priradený konkrétny stav databázy. Stav databázy je indikovaný v stavovom okne Klienta V4 alebo na paneli Stav dát v Centre, ak používate Klienta V5.

Indikácia stavu dát

Medzi jednotlivými stavmi v priebehu mesiaca je možný uskutočniť ľubovoľný počet prechodov tam a späť.

Stav A

V tomto stave sa databáza nachádza po otvorení nového mesiaca t.j. po d dokončení funkcie Prechod na nový mesiac. Stav A slúži na zadanie a spracovanie riadnych záloh zamestnancov. Ak nevyplácame zálohy, je možné ho vypnúť v TORG2. Ušetríme tak jeden zbytočný krok, lebo funkcia Prechod na nový mesiac končí v stave B.

Vynechanie stavu A

Otvorte tabuľku TORG2 – Nastavenie spracovania miezd a v sekcii Základné údaje a do položky Vykonáva sa výplata záloh zadajte hodnotu 2 – bez záloh, vynechania stavu A.

Nastavenie bez stavu A

Keď sa po tejto zmene pozrieme na ponuka na prechod do nového mesiaca v stave C, už našeptáva čo nás čaká na druhom brehu:

Prechod do B

Stav B

Bežné spracovanie mesačných výplat. V tomto stave  zadávame mesačné zmeny a prípadné zmeny v kmeňových formulároch. Následne vykonávame výpočet a skontrolujeme výsledky výpočtu u jednotlivých zamestnancov.


Ďalší obsah sa zobrazí len prihláseným členom Vema Akadémie. Ak chcete zobraziť skrytý obsah, staňte sa členom Vema Akadémie alebo prihláste sa.

Zhrnutie

V tomto článku ste sa mohli zoznámiť s významom a funkciou jednotlivých stavov spracovania v aplikácii Vema Mzdy. Ukázal som vám ako môžete vypnúť stav A a s ním spolu aj spracovanie záloh, ktoré dnes už vo väčšina organizácií nepoužíva.

Zoznámili ste sa s obmedzeniami pri práci v stave C, ako aj s niektorými chybami a ich riešením, ktoré sa môžu vyskytnúť vo funkcii Nápočty->C. Spomenuli sme ešte aj význam, vlastnosti a použitie výstupných súborov.

Dve rady na záver

Pridám ešte dve rady, ktoré pramenia z mojich skúseností. Ak sa ich budete držať, výrazne si znížite pravdepodobnosť straty vašich dát alebo porušenie ich integrity.

Po dokončení spracovania sa už nevráťte do stavu B

Osobne spracovanie výplat považujem za ukončené po odovzdaní výkazov do SP, ZP a DÚ a odoslaní peňazí. Po tomto okamihu už neodporúčam návrat do stavu B, lebo aj nechcene môžete urobiť takú zmenu v zadaní, ktorá v budúcnosti môže vyvolať nepríjemné zistenia a potrebu nákladnej opravy dát do minulosti.

Vždy archivujte

Po dokončení spracovania výplat ihneď archivujte dátové prostredie na USB flash disk alebo externý pevný disk. Hlavne mimo svojho počítača. Často vidím, že mzdárka ukončí spracovanie výplat a archív urobí až za tri týždne pred prechodom na nový mesiac. V tomto prípade riskuje stratu dát, lebo za tie tri týždne sa s počítačom môže stať čokoľvek.

Pravidelná denná archivácia vašich dát je len jedna zo starostí, od ktorých vás odbremení moja služba DataWex Cloud. Môžete v nej prevádzkovať všetky svoje aplikácie Vema, bez starostí o technické pozadie ako je pravidelná archivácia alebo inštalácia nových verzií. Prečítajte si, čo o tejto službe hovoria zákazníci.

Zoznámte sa so všetkými výhodami, ktoré vám táto služba ponúka a vyžiadajte si cenovú ponuku.

Vzdelávajte sa so mnou!

Páčil sa vám tento článok? Potom nenechajte ujsť ďalšie podobné v budúcnosti. Kliknite na tlačidlo a budete medzi prvými, kto sa dozvie o novinkách!

Navigácia seriálovVýstupné súbory v aplikácii Vema Mzdy >>