Vyberte stranu
Článok 2 z 3 v seriáli Ukončenie mesiaca
Počas bežnej práce v aplikácii Vema Mzdy sa najčastejšie stretávame s formulármi, ktoré uchovávajú rôzne údaje o jednotlivých zamestnancoch. Formuláre poznáme podľa toho, že sú očíslované a majú aj skrátený názov v tvare Fn. Ako príklad poslúžia F1, F50 alebo F47. Popri formulároch existuje aj ďalšia skupina súborov tzv. výstupné súbory. Pri bežnej práci neprichádzame s nimi do styku priamo, len prostredníctvom rôznych zostáv. Predstavím vám ich v tomto článku a na konci ukážem aj možnosti ich použitia na rôzne analýzy v Exceli.

K čomu sú dobré výstupné súbory?

Výstupné súbory slúžia ako podklad pre zostavy, ktoré obvykle tlačíme v stave C.

Sú to tabuľky, v ktorých sa ukladajú súčtované informácie o výsledkoch spracovania za celú organizáciu. Obsah týchto súborov tvoria súčty výsledkov od jednotlivých zamestnancov.

Kde ich nájdeme?

V ponuke Klienta V4 ich nájdeme v položke Výstupné súbory. Klient V5 má schované odkazy v rozšírenej ponuke každého panela záložky Mzdy hlavní.

Ukážeme si, ako nájdeme výstupné  súbory v oblasti zaúčtovania miezd. V záhlaví panelu Zaúčtovanie miezd/platu kliknime na ikonu rozšírenej ponuky podľa obrázku:

Rozšírená ponuka panelu Centra
Následne sa zobrazí rozšírená ponuka tejto oblasti.
Obsah rozšírenej ponuky
Na obrázku som červenou farbou orámoval výstupné súbory, ktoré majú vplyv na zaúčtovanie miezd.

Plnenie výstupných súborov

Výstupné súbory sa naplnia počas nápočtov pri prechode do stavu C. V tejto funkcii sa vytvoria súčty podľa rôznych kritérií z výsledkov spracovania jednotlivých zamestnancov. Vždy sa plnia len údaje za aktuálny mesiac.

Návrat do stavu B z výstupných súborov vymaže záznamy za aktuálny mesiac, ktoré sa znovu vytvoria pri nasledujúcom prechode do stavu C. Ďalšie informácie o zmene stavu spracovania nájdete v tomto článku.


Ďalší obsah sa zobrazí len prihláseným členom Vema Akadémie. Ak chcete zobraziť skrytý obsah, staňte sa členom Vema Akadémie alebo prihláste sa.

Príklady použitia výstupných súborov v praxi

Vynára sa otázka:  k čomu je nám dobré, že poznáme výstupné súbory? Ukážem vám 2 príklady použitia výstupných súborov. V oboch prípadoch sa jedná o interaktívnu tabuľku v Exceli. Obsah tabuľky aktualizujeme programovo priamo z Excelu, takže nehrozí žiadne ručné prepisovanie čísiel do Excelu alebo rôzne exporty tabuliek a následná manipulácia s údajmi.

NAKLAD – Zdroj pre analýzu mzdových nákladov

Kto z nás ešte nesníval o tom, že nemusí listovať desiatkami strán zostavy S08 – Rozúčtovanie miezd? Mám dobrú správu – sen sa stal skutočnosťou. Vďaka súboru NAKLAD (ako som už vyššie písal, NAKLAD je podkladom pre S08) môžeme ľubovoľne manipulovať s údajmi, ktoré nám v neprehľadnej forme poskytuje papierový tvar.

Vytvoril som aplikáciu, ktorá si sama stiahne obsah súboru NAKLAD a vytvorí z neho dve kontingenčné tabuľky v Exceli. Tým sme získali unikátnu vlastnosť, ktorú papierové zostavy nemajú: interaktivitu. To znamená, že vy rozhodujete o obsahu tabuľky. Kliknutím zmeníte nastavenie a okamžite máte požadované údaje.

Aplikácia pridá novú kartu do ponuky Excelu s názvom VEMA S08. Na tejto karte nájdeme všetky príkazy. Na obrázku červenými šípkami sú označené hlavné ovládacie prvky pre prácu s aplikáciou.

Excel Menu
Kliknutím na tlačidlo Export z Vemy obsah tabuliek sa automaticky aktualizuje za niekoľko sekúnd z vašej databázy Vema Mzdy. Údaje exportujeme v špeciálnom tvare, lebo štandardný výstup súboru NAKLAD do Excelu neumožňuje vytvoriť nižšie uvedené interaktívne tabuľky.

Zostava S08 sa ožíva

Na prvom hárku zošita nájdeme interaktívnu verziu zostavy S08. Stačí sa pozrieť na tento obrázok a určite ju spoznáte. Len je trochu prehľadnejšia. Skutočné kúzlo robia ovládacie prvky okolo centrálnej tabuľky.

Interaktívna zostava S08
Na vodorovnom páse si vyberte požadované obdobie alebo obdobia, vľavo si nastavte stredisko alebo kategóriu zamestnancov a v tabuľke ihneď máte požadované údaje.

Tiež vás občas rušia detaily a chcete sa sústrediť len na dôležité súčty? Nech sa páči, súčty len za skupiny mzdových nákladov sú okamžite k dispozícii, tentokrát len pre zamestnancov THP. To všetko len na vzdialenosť jedného kliknutia.

S08 - filtrovaná

Zaúčtovanie miezd za 2 minúty

Na druhom hárku nájdeme tabuľku s pripraveným účtovným predpisom rozpočtovej skladby pre rozpočtové organizácie. Pomôže účtovníčkam v tých organizáciách, ktoré nemajú možnosť priameho prenosu dokladu so zaúčtovaním miezd do svojho účtovníctva.

Manuálne vytvorenie účtovného dokladu účtovníčke predtým trvalo asi 4 hodiny. Pomocou tejto aplikácie to zvládne za 2 minúty, aj s kontrolou.

Zaúčtovanie na rozpočtovú skladbu

Spracovanie viac organizácií

Nie je ničím výnimočným, že niektoré mzdárky spracovávajú mzdy pre viac organizácií. Aplikácia Interaktívna S08 je na túto situáciu pripravená a plne podporuje prácu s viacerými databázami Vema Mzdy. V takom prípade pred spustením exportu dát z Vemy máme možnosť vybrať si organizáciu, s ktorou chceme pracovať.

Výber organizácie na spracovanie
K aplikácii samozrejme prináleží aj podrobná užívateľská príručka vo formáte PDF, v ktorej rovnako nájdete postup inštalácie a nastavenia aplikácie, ako aj postupy ovládania krok za krokom.
Pohľad do manuálu

Vyskúšajte si teraz!

Požiadajte o testovaciu verziu aplikácie Interaktívna Vema S08 bez záväzkov. Presvedčte sa na vlastné oči, aká jednoduchá je analýza vašich mzdových nákladov, keď na to používate správne nástroje! Objavte informácie, ktoré sa skrývajú vo vašej databáze Vema. Stiahnite si skúšobnú verziu!

Vyskúšajte teraz interaktívnu analýzu mzdových nákladov!

Zažite ten pocit, kedy sa strohé čísla v Exceli pod vašimi rukami premenia na informáciu. Zabudnite na zdĺhavé a nepohodlné listovanie v papieroch. Vyskúšajte aplikáciu Interaktívna Vema S08.

Kliknite na tlačidlo teraz a vyžiadajte si svoju kópiu bezplatnej skúšobnej verzie.

Titulný obrázok: Microsoft Office Image Gallery
Navigácia seriálov<< Stav C – záverečný stav spracovania miezdNávrat do predchádzajúceho mesiaca >>