Vyberte stranu
Článok 3 z 3 v seriáli Ukončenie mesiaca
Skôr či neskôr sa stane každému z nás, že o chybnom alebo chýbajúcom zadaní za predchádzajúci mesiac sa dozvieme až po prechode do nového mesiaca. Aké možnosti nám ponúka aplikácia Vema Mzdy na opravu chýb, ktoré vznikli v minulých obdobiach? Je naozaj potrebné prerobiť výplaty, alebo sú aj iné možnosti? O tom si môžete prečítať v tomto článku.
Je prirodzeným krokom, že po dokončení spracovania výplat za daný mesiac prejdeme do nasledujúceho mesiaca príkazom Prechod na ďalší mesiac (do stavu A alebo B) a začíname celý kolotoč spracovania miezd odznova.

Pred pokračovaním v čítaní zoznámte sa prosím bližšie so stavmi spracovania v aplikácii Vema Mzdy v tomto článku, ktoré sú potrebné k pochopeniu tohto výkladu.

Návrat do minulého mesiaca nie je možný

Ako ste sa mohli dozvedieť vo vyššie spomenutom článku, v rámci mesiaca máme viac možností na opravu nesprávneho zadania aj po uzávierke mesiaca. Iná je ale situácia, keď už sme prešli do nasledujúceho mesiaca.

Prirodzene sa ponúka myšlienka, že sa vrátime do stavu C predchádzajúceho mesiaca a opravíme zadanie. Ako to vieme realizovať? Po krátkom pátraní v ponuke veľmi rýchle zistíme, že nijako. V menu aplikácie táto funkcia nie je dostupná. V stave A je dostupná len zmena Zálohy->B, pre výpočet záloh. Ak sme deaktivovali stav A, potom sa nachádzame v stave B, kde je dostupná len funkcia Nápočty-> C.

Neexistuje späť do C
Nikde žiadna stopa po možnosti návratu do stavu C predchádzajúceho mesiaca. Dôvodom je skutočnosť, že aplikácia Vema Mzdy nepodporuje návrat do predchádzajúceho mesiaca.

Prechodom do nového mesiaca sa obsah výstupných súborov „zabetónuje“. To znamená, že zachovávajú taký stav, v akom bol daný mesiac ukončený. Žiadnym regulárnym nástrojom nie je možné zmeniť tieto informácie v nasledujúcich mesiacoch.

Týmto obmedzením je zaistená nemennosť dát v minulosti. Vďaka tomu môžeme mať istotu, že výstupné súbory vždy obsahujú tie informácie, ktoré vznikli uzávierkou daného mesiaca. To je aj zárukou napríklad toho, že ak októbri vytlačíme zostav S08 – Rozúčtovanie miezd za marec, uvidíme tie isté hodnoty, ktoré sme videli pri marcovej uzávierke.


Ďalší obsah sa zobrazí len prihláseným členom Vema Akadémie. Ak chcete zobraziť skrytý obsah, staňte sa členom Vema Akadémie alebo prihláste sa.

Záver

V tomto článku som vám ukázal v akých situáciách sa najčastejšie objavuje požiadavka na návrat do predchádzajúceho mesiaca a prečo tento proces nie je podporovaný v aplikácii Vema Mzdy. Zároveň sme hovorili o alternatívnych riešeniach na vykonanie zásahov do minulosti ako je prepočet do minulosti alebo prezeranie archívu.

Nakoniec som vám ukázal aj príklad z praxe, kedy sme skutočne nemali inú možnosť, než vrátiť sa k staršiemu archívu spred dvoch mesiacov a opakovane spracovať výplaty za dva mesiace.

Titulná fotka od C Drying on Unsplash
Navigácia seriálov<< Výstupné súbory v aplikácii Vema Mzdy