Články pre členov

BLOG

Sociálne a zdravotné poistenie zamestnanca z iného členského štátu

Vstupom do EÚ v roku 2004 sa nám otvorili hranice pre voľný pohyb osôb, tovaru, kapitálu a pracovnej sily. Sloboda pohybu pracovnej sily pre mzdárky prináša občas aj ťažké chvíle. Znovu a znovu sa vynára otázka, aké pravidlá platia pre odvody a zdanenie, keď u vás...

Najnovšie články

Výstupné súbory v aplikácii Vema Mzdy

Výstupné súbory v aplikácii Vema Mzdy

Počas bežnej práce v aplikácii Vema Mzdy sa najčastejšie stretávame s formulármi, ktoré uchovávajú rôzne údaje o jednotlivých zamestnancoch. Formuláre poznáme podľa toho, že sú očíslované a majú aj skrátený názov v tvare Fn. Ako príklad poslúžia F1, F50 alebo F47....

preèítajte si viac

Registrujte sa!

Veľkým elánom pripravujeme obsah Vema Akadémie.

Zaregistrujte sa, aby ste sa mohli prihlásiť medzi prvými!